6000 Неправилно отуштени работници во време на пандемија

Рамо до рамо со синдикалните представници од текстилот, невладиниот сектор и граѓаните денес на исцрпна дебата во Штип присувствуваше цела плејада  на представници на извршната власт. Пред малкумината присутно представници на работниците за кои се кршеа копјата околу детектирањето на најтешките работнички проблеми со свој став истапи и министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, која предходно напомена дека сеуште актуелниот закон за работни односи кој досега претрпе 24 измени, дефинитивно ќе биде заменет со нов закон во кој ќе се имплементираат и членови  кои правно ќе ги дефинираат законските обврски во време на Пандемија. Директорот на државниот инспекторат за труд, Алајдин Хавзими  истакна дека за изминатите месеци  се регистрирани над 6000 прекршувања на правото за работен однос. За успешноста на предпоследниот ден на четвртото издание на Тексилијадата беше кажано следново: Штипската текстилијада завршува утре на општо задоволство на организаторите и учесницирте со кави заклучоци и насоки ќе се произнесат сите ќе биде презентирано по сублимирањето на резултатите.

Маре Стоилова М Нет
Игор Зиврев М Нет