ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

Максимална големина на датотеката со банер до 150KB.
Попуст за полугодишни и годишни договори, како и за пакет услуги.