ЦЕНОВНИК ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ

Димензија

Цена (месечно)

Стандарден / страничен панел

300x250px

6.150 ден + ДДВ

Мега / десна колона

300x600px

9.300 ден + ДДВ

Банер во заглавје

720x90px

12.300 ден + ДДВ

Тејкоувер

/

61.150 ден + ДДВ

Објава на ПР текст

/

1.500 ден + ДДВ

Изработка на растер или HTML5 анимиран банер

/

По договор

Максимална големина на датотеката со банер до 150KB.
Попуст за полугодишни и годишни договори, како и за пакет услуги.